Feriha Bilge TANRIBİLİR Dekan, Böl. Başk.Uhdesinde, Üye Prof. Dr. Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi e-mail 2844500/ 476
Nesibe KURT KONCA Müdür Doktor Öğretim Üyesi Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi e-mail 2844500/196
Nurettin BİLİCİ Üye Prof. Dr. Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi e-mail 2844500 / 226
Burcu ERTEM Üye Doktor Öğretim Üyesi Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi e-mail 2844500 / 408
Emel BADUR Üye Doktor Öğretim Üyesi Hukuk Araştırma Danışma ve Uygulama Merkezi e-mail 2844500/274