21 Şubat 2019 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda düzenlenen konferansta Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan SOYASLAN ve Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) Uzmanı Seyfettin ARIKAN tarafından “Türk Hukukunda Evrakta Sahtekarlık Suçları ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkartılması” konulu tebliğler sunulmuştur.

21 Şubat 2019 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda düzenlenen konferansta Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan SOYASLAN ve Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) Uzmanı Seyfettin ARIKAN tarafından “Türk Hukukunda Evrakta Sahtekarlık Suçları ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkartılması” konulu tebliğler sunulmuştur.

21 Şubat 2019 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda düzenlenen konferansta Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğan SOYASLAN ve Kriminalistik (Grafoloji ve Sahtecilik) Uzmanı Seyfettin ARIKAN tarafından “Türk Hukukunda Evrakta Sahtekarlık Suçları ve Sahtekarlığın Ortaya Çıkartılması” konulu tebliğler sunulmuştur.

10 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Programı Danışma Kurulu üyesi sayın Av. Musa Toprak tarafından “İnsan Hakları ve Mülteciler - Mülteciler Neden Hak Sahibidir?” başlıklı konferans verilmiştir.

10 Aralık 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda "Dünya İnsan Hakları Günü" etkinliği düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Programı Danışma Kurulu üyesi sayın Av. Musa Toprak tarafından “İnsan Hakları ve Mülteciler - Mülteciler Neden Hak Sahibidir?” başlıklı konferans verilmiştir.

29 Kasım 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda “Roman Law and Common Law: Two Legal Traditions Compared” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferans, Prof. Dr. David PUGSLEY ve Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE tarafından verilmiştir.

29 Kasım 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda “Roman Law and Common Law: Two Legal Traditions Compared” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferans, Prof. Dr. David PUGSLEY ve Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE tarafından verilmiştir.

29 Kasım 2018 tarihinde Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi (HADUM) tarafından Üniversitemiz Balgat Kampüsü Mavi Salonda “Roman Law and Common Law: Two Legal Traditions Compared” başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği konferans, Prof. Dr. David PUGSLEY ve Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE tarafından verilmiştir.

 

Hukuk Araştırma, Danışma ve Uygulama Merkezi, Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.

HADUM’un amacı, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin araştırma ve uygulamaya yönelik çalışmalarında destek olmak, doküman sağlamak, hukukî danışma, yol göstermek gibi uygulamaya yönelik değerlendirme ortamı sağlamaktır. Ayrıca, üniversite içinden ve dışından her türlü kamu, tüzel ve gerçek kişilere, istek halinde bilimsel veya uygulamaya yönelik konularda Merkez bünyesinde oluşturulan Yönetim Kurulu veya danışmanlarca mütalaa verir. Tarafların anlaşmaları halinde Merkez bünyesindeki gerekli niteliğe sahip yönetim kurulu üyesi veya danışmandan bir veya birkaçı hakem olarak görevlendirilebilir. Merkez, dava takiplerinde görevlendirilmiş avukatlara doküman sağlar ve danışmanlık yapar.

Merkez, öğrencilerin, teori ve pratiğe yönelik olarak araştırma yapabilmeleri için yürürlükteki mevzuata; ulusal ve uluslararası yayınlara; Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve diğer kuruluşların bilgisayarları ile kurulacak çevrimiçi bağlantılarından sağlanacak verilere; adlî, idarî ve malî yargıya ilişkin mahkeme kararlarına ulaşabilecekleri, sistematik olarak hazırlanan dokümantasyon hizmeti vermektedir. HADUM kütüphanesi, Hukuk Fakültesi binası içinde yer almaktadır.

HADUM, öğrencilerin hukuki bilinçlenmesini arttırmaya yönelik, teori ve pratiği karşılaştırma imkânı bulabilecekleri, hukukun çeşitli alanlarına ilişkin, konunun uzmanı değerli bilim adamları tarafından sunulan seminer ve konferanslar düzenlemektedir.