×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Tamamlanan Etkinlikler

AİHM’ye Bireysel Başvuru Süreci İle İlgili Pratik Bilgiler (17.03.2016)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30

Konuşmacılar: 

Münci ÖZMEN,
TC. Dışişleri Bakanlığı Emekli Hukuk Müşaviri

 

 

Hukuk ve Devletin Özdeşliği Kelsen’nin Görüşleri (25.02.2016)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30

Konuşmacılar: 

Yrd. Doç. Dr. Lars VINX

 

 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yatırımcının Korunması (19.02.2016)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 13:30

Oturum Başkanı : Dr. Zühtü AYTAÇ
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT
Yrd.Doç.Dr. Burçak YILMAZ
Yusuf SÖNMEZ
Birsen ACIR

 

Doğalgaz Piyasalarında Dönüşüm Süreci ve Rekabet Sorunları (20 Ekim 2015)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30

Konuşmacılar: 

Dr. Ahmet Fatih ÖZKAN
Av. Mehmet YILMAZER
Mehmet ERTÜRK
Cemal Ökmen YÜCEL

Hukukta Kariyer Hukuk ve Demokrasi Konferansı (30 Nisan 2015)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30

Konuşmacılar: 

Av. Hakan CANDURAN, Ankara Barosu Başkanı

Şirketler Hukuku Sempozyumu (26 Aralık 2013)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon
Saat : 14:00 – 16:30
Konuşmacılar: 
Oturum Başkanı
Fırat Öztan, Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz USLUEL
Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. İsmail KIRCA
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN
Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Hukukçular İçin – Etkin ve Hızlı – Okuma Semineri (21 Mart 2013)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat: 14:00 – 16:00

Konuşmacılar

Oğuzhan ALTUNKILIÇ

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun Çalışma Hayatına Getirdikleri (18 Aralık 2012)
SEMPOZYUM1(2)  Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon
 Saat : 13:00
 Oturum Başkanı
 Ümran SAYIŞ, Yargıtay 9. Hukuk Fakültesi Dekanı
 Açılış Konuşması
 Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU,  HADUM Müdürü
 Konuşmacılar
Seracettin GÖKTAŞ
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Üyesi
 Yrd. Doç. Dr. Muhittin ASTARLI
Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 Dr. Ulaş BAYSAL
Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
 Yrd. Doç. Dr. İştar CENGİZ
Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Dr. Çağlar ÇOPUROĞLU
Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU
Çankaya Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekanı
Türkiye’de Enerjinin Hukuku ve Siyaseti (3 Mayıs 2012)
Yer : Çankaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30 – 16:30

Konuşmacılar

Fakir Hüseyin ERDOĞAN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Strateji Geliştirme Dairesi Enerji Uzmanı

E. Hakim Av. Ali YALIN
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Hukuk Dairesi Eski Başkanı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarına Göre Tutuklama, (7 Mart 2012)
 

Yer : Çanakaya Üniversitesi, Balgat Kampüsü, Mavi Salon

Saat : 14:30

Konuşmacı 

Münci ÖZMEN

Dışişleri Bakanlığı, Emekli Hukuk Müşaviri